ชื่อไทย : เอื้องจำปา, เอื้องแววมยุรา
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยเป็นแท่งกลม ยาวได้ถึง 1 เมตร ส่วนปลายเรียวเล็กกว่าโคนต้น เส้นผ่านศูนย์กลางต้น 1 – 1.5 ซม.
ใบ :
รูปไข่แกมรี กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 8-12 ซม. ปลายแหลมมน แผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียว มีใบตลอดต้น
ดอก :
ออกเป็นช่อตามข้อใกล้ยอด แต่ละช่อมีจำนวน 5-12 ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 4 ซม. สีเหลือง กลีบปากมีแต้มสีม่วงดำ ขอบกลีบม้วนเข้า งอขึ้นเป็นกระพุ้ง มีขนทั่วไป กลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายเครื่องเทศ บานทนประมาณ 4 – 5 วัน
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : เมษายน สิ้นสุดระยะติดดอก : มิถุนายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบแล้งเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคกลางและภาคตะวันออก

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ เนปาล สิกขิม ภูฏาน อินเดีย พม่า และลาว

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554